Zmiany w Regulaminie Usług

Proxnet Sp.j. informuje, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2023 r. ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 63), od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Zmiany te wynikają z potrzeby dostosowania Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do nowych przepisów, która dają Abonentom szereg nowych praw i przywilejów. Zmiany te nie mają negatywnego skutku dla parametrów i jakości świadczonych przez firmę Proxnet usług.

Nowy Regulamin znajdziecie Państwo na naszej stronie WWW w sekcji Dla Abonenta – Dokumenty.

Pozdrawiamy
Zespół Proxnet