Zmiana wzorców umowy

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w “Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku. Prawo telekomunikacyjne”, pragniemy poinformować Państwa o wprowadzeniu obowiązkowych zapisów do naszych Umów oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Mogą Państwo zapoznać się z nowymi wzorcami Umów oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, które obowiązywać będą od dnia 21.12.2020 roku w zakładce Dla Abonenta / Dokumenty.

Zmiany polegają na dodaniu nowych zapisów do Umów:

– dodano zapis o obowiązku informowania Abonenta przez Dostawcę o zbliżaniu się terminu automatycznego przedłużenia umowy na czas nieokreślony oraz dalszych wynikających z tego faktu obowiązkach

– dodano zapis o obowiązku informowania Abonentów korzystających z umów na czas nieokreślony o aktualnie najkorzystniejszych ofertach w ofercie Dostawcy

Zmiany polegają również na dodaniu nowych zapisów do Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych:

– dodano zapis o prawie Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu oraz dalszych wynikających z tego faktu obowiązkach Dostawcy

– dodano zapis o prawie do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora w terminie do miesiąca od rozwiązania umowy z dotychczasowym Dostawcą.

Jednocześnie informujemy, iż Abonenci posiadają prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian. Ponieważ zmiana wynika z nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy, Dostawca będzie mógł żądać zwrotu ulg.

Wszelkie przedstawione zmiany zaczną obowiązywać od 21.12.2020 roku.

PROXNET UMOWA TRÓJPAKIET – WZÓR

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG